CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Peer Review
Final Decision
Editorial Center
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2021 32( 03)  Published: 22 March 2021
 
Reviews
Polysaccharide-based supramolecular drug delivery systems mediated via host-guest interactions of cucurbiturils
Yiyun Gao, Yan Gao, Yuanfu Ding, Huaping Tan, Aihua Zou, Shengke Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 949-953   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.010
Abstract |  PDF (791 KB)  ( 203 ) | HTML ( )
Recent advances towards catalytic asymmetric Conia-ene-type reactions
En-Ze Lin, Yin Xu, Kegong Ji, Long-Wu Ye
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 954-962   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.012
Abstract |  PDF (1323 KB)  ( 174 ) | HTML ( )
Merging cobalt catalysis and electrochemistry in organic synthesis
Junsong Zhong, Yi Yu, Dongliang Zhang, Keyin Ye
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 963-972   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.011
Abstract |  PDF (1678 KB)  ( 119 ) | HTML ( )
Methods for enhancing the capacity of electrode materials in low-temperature lithium-ion batteries
Ying Na, Xiaohong Sun, Anran Fan, Shu Cai, Chunming Zheng
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 973-982   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.007
Abstract |  PDF (1184 KB)  ( 92 ) | HTML ( )
Na-K liquid alloy: A review on wettability enhancement and ionic carrier selection mechanism
Xinran Li, Jiahao Liu, Cheng Chen, Jian Yang, Ziqiang Xu, Mengqiang Wu, Yuesheng Wang, Zaghib Karim
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 983-989   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.018
Abstract |  PDF (944 KB)  ( 57 ) | HTML ( )
Erythrocyte-derived drug delivery systems in cancer therapy
Yishen Mao, Caifeng Zou, Yongjian Jiang, Deliang Fu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 990-998   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.048
Abstract |  PDF (796 KB)  ( 93 ) | HTML ( )
Bifunctional air electrodes for flexible rechargeable Zn-air batteries
Xiaoling Lang, Zhibiao Hu, Caiyun Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 999-1009   DOI:10.1016/j.cclet.2020.10.005
Abstract |  PDF (1272 KB)  ( 95 ) | HTML ( )
Recent advances in photothermal and RNA interfering synergistic therapy
Kun Li, Mei Lu, Xinhua Xia, Yuanyu Huang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1010-1016   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.010
Abstract |  PDF (745 KB)  ( 55 ) | HTML ( )
Communications
Three-dimensional organic cage with aggregation-induced delayed fluorescence
Yingyuan Hu, Li Li, Xiaoxia Wang, Dongge Ma, Fei Huang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1017-1019   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.038
Abstract |  PDF (779 KB)  ( 94 ) | HTML ( )
Structure-based linker optimization of 6-(2-cyclohexyl-1-alkyl)-2-(2-oxo-2-phenylethylsulfanyl)pyrimidin-4(3H)-ones as potent non-nucleoside HIV-1 reverse transcriptase inhibitors
Daxiong Li, Chunsheng Zhang, Wei Ding, Siming Huang, Le Yu, Nan Lu, Wenkai Pan, Yiming Li, Erik De Clercq, Christophe Pannecouque, Hongbing Zhang, Yueping Wang, Yanping He, Fener Chen
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1020-1024   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.035
Abstract |  PDF (803 KB)  ( 69 ) | HTML ( )
Ultra-stable and multistimuli-responsive nanoparticles coated with zwitterionic pillar[n]arene for enhanced cellular uptake
Yupeng Jiao, Shang Lan, Da Ma
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1025-1028   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.001
Abstract |  PDF (861 KB)  ( 81 ) | HTML ( )
Organotellurium-catalyzed oxidative deoximation reactions using visible-light as the precise driving energy
Xin Deng, Rongrong Qian, Hongwei Zhou, Lei Yu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1029-1032   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.012
Abstract |  PDF (686 KB)  ( 50 ) | HTML ( )
Electrochemical synthesis of 3-azido-indolines from amino-azidation of alkenes
Shengping Guo, Liyan Liu, Kangfei Hu, Qi Sun, Zhenggen Zha, Yu Yang, Zhiyong Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1033-1036   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.041
Abstract |  PDF (807 KB)  ( 62 ) | HTML ( )
Morphology controllable conjugated network polymers based on AIE-active building block for TNP detection
Shan Jiang, Lingchen Meng, Wenyue Ma, Qingkai Qi, Wei Zhang, Bin Xu, Leijing Liu, Wenjing Tian
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1037-1040   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.019
Abstract |  PDF (841 KB)  ( 46 ) | HTML ( )
The effect of drug position on the properties of paclitaxel-conjugated gold nanoparticles for liver tumor treatment
Huaisong Wang, Lin Wang, Yueyuan Gao, Ya Ding
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1041-1045   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.044
Abstract |  PDF (945 KB)  ( 64 ) | HTML ( )
Reduction-sensitive nanomicelles: Delivery celastrol for retinoblastoma cells effective apoptosis
Zhihua Guo, Liuqi Shi, Huayang Feng, Fan Yang, Zhanrong Li, Junjie Zhang, Lin Jin, Jingguo Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1046-1050   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.066
Abstract |  PDF (971 KB)  ( 41 ) | HTML ( )
Simple fabrication of Cu2+ doped calcium alginate hydrogel filtration membrane with excellent anti-fouling and antibacterial properties
Tian Bai, Kongyin Zhao, Zijie Lu, Xuefang Liu, Ze Lin, Mengmeng Cheng, Ziyi Li, Dunwan Zhu, Linhua Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1051-1054   DOI:10.1016/j.cclet.2020.07.034
Abstract |  PDF (963 KB)  ( 44 ) | HTML ( )
Polydopamine (PDA)-activated cobalt sulfide nanospheres responsive to tumor microenvironment (TME) for chemotherapeutic-enhanced photothermal therapy
Mengmeng Hou, Yuanxin Zhong, Lei Zhang, Zhigang Xu, Yuejun Kang, Peng Xue
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1055-1060   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.009
Abstract |  PDF (1422 KB)  ( 46 ) | HTML ( )
Rational design of a bifunctional fluorescent probe for distinguishing Hcy/Cys from GSH with ideal properties
Xiaojie Ren, Lide Liao, Zhaoguang Yang, Haipu Li, Xi Li, Yangang Wang, Yong Ye, Xiangzhi Song
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1061-1065   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.024
Abstract |  PDF (1186 KB)  ( 77 ) | HTML ( )
Detection of amyloid-beta by Fmoc-KLVFF self-assembled fluorescent nanoparticles for Alzheimer's disease diagnosis
Dingchang Liu, Dongjie Fu, Lianbing Zhang, Leming Sun
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1066-1070   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.009
Abstract |  PDF (984 KB)  ( 36 ) | HTML ( )
Formulation optimization and in vitro antibacterial ability investigation of azithromycin loaded FDKP microspheres dry powder inhalation
Qiyue Wang, Liang Ge, Lu Wang, Ying Xu, Si Miao, Guiping Yu, Yan Shen
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1071-1076   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.062
Abstract |  PDF (856 KB)  ( 37 ) | HTML ( )
Selective adsorption behaviors of guest molecules COR in the hexamer host networks at liquid/solid interface
Xiaokang Li, Jianqiao Li, Chunyu Ma, Chen Chen, Siqi Zhang, Bin Tu, Wubiao Duan, Qingdao Zeng
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1077-1080   DOI:10.1016/j.cclet.2020.07.049
Abstract |  PDF (984 KB)  ( 29 ) | HTML ( )
Two-dimensional MgSiP2 with anisotropic electronic properties and good performances for Na-ion batteries
Chunying Pu, Jiahui Yu, Ling Fu, Jia Wang, Houyong Yang, Dawei Zhou, Chaozheng He
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1081-1085   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.042
Abstract |  PDF (812 KB)  ( 37 ) | HTML ( )
Facile preparation of compact LTA molecular sieve membranes on polyethyleneimine modified substrates
Fangge Chen, Yanhong Li, Aisheng Huang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1086-1088   DOI:10.1016/j.cclet.2020.07.047
Abstract |  PDF (775 KB)  ( 35 ) | HTML ( )
Prediction of semiconducting SiP2 monolayer with negative Possion's ratio, ultrahigh carrier mobility and CO2 capture ability
Xi Fu, Houyong Yang, Ling Fu, Chaozheng He, Jinrong Huo, Jiyuan Guo, Liming Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1089-1094   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.031
Abstract |  PDF (1039 KB)  ( 42 ) | HTML ( )
Selective nitrogen doping on carbon cloth to enhance the performance of zinc anode
Lei Wang, Guilan Fan, Jiuding Liu, Le Zhang, Meng Yu, Zhenhua Yan, Fangyi Cheng
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1095-1100   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.022
Abstract |  PDF (1093 KB)  ( 49 ) | HTML ( )
Deformable double-shelled hollow mesoporous organosilica nanocapsules: A multi-interfacial etching strategy
Zhihao Feng, Zhaogang Teng, Yuyuan Shi, Wenhui Shi, Xiaodan Su, Guangming Lu, Lianhui Wang, Lixing Weng
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1101-1105   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.023
Abstract |  PDF (921 KB)  ( 29 ) | HTML ( )
Porous carbon framework nested nickel foam as freestanding host for high energy lithium sulfur batteries
Yan Song, Xiuyuan Li, Chaozheng He
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1106-1110   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.024
Abstract |  PDF (903 KB)  ( 37 ) | HTML ( )
Sub-nanopores-containing N,O-codoped porous carbon from molecular-scale networked polymer hydrogel for solid-state supercapacitor
Meiling Wang, Tianyuan Zhang, Mingzhu Cui, Weifeng Liu, Xuguang Liu, Jianwei Zhao, Jiadong Zhou
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1111-1116   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.026
Abstract |  PDF (1278 KB)  ( 35 ) | HTML ( )
Uniform-dispersed ZnS quantum dots loading on graphene as a promising anode for potassium-ion batteries
Yaqin Qi, Yong Yang, Qian Hou, Kun Zhang, Hui Zhao, Haijun Su, Lijiao Zhou, Xingrui Liu, Chao Shen, Keyu Xie
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1117-1120   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.030
Abstract |  PDF (955 KB)  ( 41 ) | HTML ( )
Stable confinement of Fe/Fe3C in Fe, N-codoped carbon nanotube towards robust zinc-air batteries
Lingbo Zong, Xin Chen, Shuming Dou, Kaicai Fan, Zumin Wang, Wenjun Zhang, Yunmei Du, Jie Xu, Xiaofei Jia, Qi Zhang, Xia Li, Yida Deng, Yanan Chen, Lei Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1121-1126   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.029
Abstract |  PDF (1044 KB)  ( 37 ) | HTML ( )
Relationships between the activities and Ce3+ concentrations of CeO2(111) for CO oxidation: A first-principle investigation
Jiyuan Liu, Xueqing Gong
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1127-1130   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.033
Abstract |  PDF (769 KB)  ( 35 ) | HTML ( )
Size-controlled flow synthesis of metal-organic frameworks crystals monitored by in-situ ultraviolet–visible absorption spectroscopy
Wenbo Li, Yucen Li, Wei Zhang, Difeng Yin, Ya Cheng, Wei Chu, Ming Hu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1131-1134   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.039
Abstract |  PDF (719 KB)  ( 31 ) | HTML ( )
Macroporous-mesoporous C-, S-, N-doped titania microspheres via the polyHIPE microspheres templates
Xiaoling Cui, Huarong Liu, Xingyuan Zhang, Hewen Liu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1135-1138   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.043
Abstract |  PDF (870 KB)  ( 32 ) | HTML ( )
Monitoring the mechanical properties of the solid electrolyte interphase (SEI) using electrochemical quartz crystal microbalance with dissipation
Yinguang Chai, Wenshan Jia, Zhiqiu Hu, Song Jin, Hongchang Jin, Huanxin Ju, Xingbin Yan, Hengxing Ji, Li-Jun Wan
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1139-1143   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.008
Abstract |  PDF (875 KB)  ( 22 ) | HTML ( )
A novel synthesis of Nb2O5@rGO nanocomposite as anode material for superior sodium storage
Yu Zhang, Li Fang, Wang Sun, Bin Shi, Xiaotao Chen, Yujie Gu, Kunpeng Ding, Zhenhua Wang, Kening Sun
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1144-1148   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.006
Abstract |  PDF (1109 KB)  ( 52 ) | HTML ( )
Influence of functional groups on the self-assembly of liquid crystals
Shanchao Tan, Jiayu Tao, Wendi Luo, Hao Jiang, Yuhong Liu, Haijun Xu, Qingdao Zeng, Hongyu Shi
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1149-1152   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.016
Abstract |  PDF (816 KB)  ( 27 ) | HTML ( )
A unique 3D microporous MOF constructed by cross-linking 1D coordination polymer chains for effectively selective separation of CO2/CH4 and C2H2/CH4
Yu-Pei Xia, Chen-Xue Wang, Mei-Hui Yu, Xian-He Bu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1153-1156   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.014
Abstract |  PDF (749 KB)  ( 38 ) | HTML ( )
MOF-derived Co9S8 nano-flower cluster array modified separator towards superior lithium sulfur battery
Qi Wang, Hanqing Zhao, Boya Li, Chenhui Yang, Mingyang Li, Yanan Li, Peng Han, Miaomiao Wu, Tengyu Li, Ruiping Liu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1157-1160   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.022
Abstract |  PDF (852 KB)  ( 40 ) | HTML ( )
Mesoporous carbon nanosheet-assembled flowers towards superior potassium storage
Xianghua Zhang, Dong Chen, Yanping Zhou, Dan Yang, Weiling Liu, Yuezhan Feng, Xianhong Rui, Yan Yu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1161-1164   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.025
Abstract |  PDF (823 KB)  ( 34 ) | HTML ( )
TiO2/CuPc/NiFe-LDH photoanode for efficient photoelectrochemical water splitting
Yanfei Li, Ruikang Zhang, Jianming Li, Jingchao Liu, Yucong Miao, Jian Guo, Mingfei Shao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1165-1168   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.037
Abstract |  PDF (913 KB)  ( 57 ) | HTML ( )
A 3D Ba-MOF for selective adsorption of CO2/CH4 and CO2/N2
Xiaokang Wang, Yutong Wang, Kebin Lu, Weifeng Jiang, Fangna Dai
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1169-1172   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.036
Abstract |  PDF (844 KB)  ( 32 ) | HTML ( )
Three new decarbonyl prenylphloroglucinols bearing unusual spirost subunits from Hypericum scabrum and their neuronal activities
Jie Ma, Guiyang Xia, Yingda Zang, Chuangjun Li, Jianbo Yang, Jiwu Huang, Jianjun Zhang, Yalun Su, Aiguo Wang, Dongming Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1173-1176   DOI:10.1016/j.cclet.2020.07.037
Abstract |  PDF (823 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
A facile and controllable one-pot synthesis approach to amino-functionalized hollow silica nanoparticles with accessible ordered mesoporous shells
Shaoxin Deng, Cheng-Xing Cui, Lu Liu, Lingyao Duan, Jichao Wang, Yuping Zhang, Lingbo Qu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1177-1180   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.002
Abstract |  PDF (894 KB)  ( 34 ) | HTML ( )
Porous microtubes of nickel-cobalt double oxides as non-enzymatic hydrogen peroxide sensors
Qin Li, Jin Niu, Meiling Dou, Zhengping Zhang, Feng Wang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1181-1185   DOI:10.1016/j.cclet.2020.07.045
Abstract |  PDF (972 KB)  ( 37 ) | HTML ( )
Catalytic transfer hydrogenation of biomass-derived furfural to furfuryl alcohol with formic acid as hydrogen donor over CuCs-MCM catalyst
Tao Wang, Juan Du, Yong Sun, Xing Tang, Zuo-Jun Wei, Xianhai Zeng, Shi-Jie Liu, Lu Lin
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1186-1190   DOI:10.1016/j.cclet.2020.07.044
Abstract |  PDF (924 KB)  ( 37 ) | HTML ( )
Proton-induced fast preparation of size-controllable MoS2 nanocatalyst towards highly efficient water electrolysis
Jingjiang Wei, Ge Wang, Yijie Zhang, Shengping Wang, Wanyu Zhao, Qihang Liu, Congcong Liu, Xiaoli Zhao, Xiaowei Yang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1191-1196   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.005
Abstract |  PDF (1033 KB)  ( 31 ) | HTML ( )
Radiosensitization of human pancreatic cancer by piperlongumine analogues
Hao Ma, Yuelin Wu, Wannian Zhang, Huojun Zhang, Zhenyuan Miao, Chunlin Zhuang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1197-1201   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.049
Abstract |  PDF (870 KB)  ( 34 ) | HTML ( )
Tsaokols A and B, unusual flavanol-monoterpenoid hybrids as α-glucosidase inhibitors from Amomum tsao-ko
Xiao-Feng He, Ji-Jun Chen, Tian-Ze Li, Jing Hu, Xu-Ke Zhang, Yuan-Qiang Guo, Xue-Mei Zhang, Chang-An Geng
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1202-1205   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.050
Abstract |  PDF (740 KB)  ( 81 ) | HTML ( )
Unveiling the importance of reactant mass transfer in environmental catalysis: Taking catalytic chlorobenzene oxidation as an example
Kexin Cao, Xiaoxia Dai, Zhongbiao Wu, Xiaole Weng
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1206-1209   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.001
Abstract |  PDF (774 KB)  ( 37 ) | HTML ( )
Efficient electrocatalytic oxygen evolution at ultra-high current densities over 3D Fe, N doped Ni(OH)2 nanosheets
Pu Shi, Xiaodi Cheng, Siliu Lyu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1210-1214   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.030
Abstract |  PDF (1042 KB)  ( 40 ) | HTML ( )
Synergistic in-situ growth of silver nanoparticles with nanozyme activity for dual-mode biosensing and cancer theranostics
Xin Hai, Yuwei Li, Kaixin Yu, Shuzhen Yue, Yuanfang Li, Weiling Song, Sai Bi, Xueji Zhang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1215-1219   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.013
Abstract |  PDF (999 KB)  ( 54 ) | HTML ( )
Mitochondrion targeting peptide-modified magnetic graphene oxide delivering mitoxantrone for impairment of tumor mitochondrial functions
Hangqi Zhu, Bing Zhang, Nali Zhu, Mingchun Li, Qilin Yu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1220-1223   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.003
Abstract |  PDF (927 KB)  ( 55 ) | HTML ( )
Comparative study of Co3O4-ZSM-5 catalysts synthesized by different hydrothermal methods for the catalytic oxidation of dichloromethane
Xiaoqi Fei, Shuang Cao, Weilong Ouyang, Haiqiang Wang, Zhongbiao Wu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1224-1228   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.031
Abstract |  PDF (903 KB)  ( 28 ) | HTML ( )
Visible-light-induced photoredox-catalyzed synthesis of benzimidazo [2,1-a]iso-quinoline-6(5H)-ones
Bin Wang, Long Zou, Lei Wang, Manman Sun, Pinhua Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1229-1232   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.013
Abstract |  PDF (960 KB)  ( 53 ) | HTML ( )
Simultaneous studies of pressure effect on charge transport and photophysical properties in organic semiconductors: A theoretical investigation
Xueying Lu, Yajing Sun, Zhicheng Zhang, Zhigang Shuai, Wenping Hu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1233-1236   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.028
Abstract |  PDF (912 KB)  ( 27 ) | HTML ( )
Nickel(II)-catalyzed asymmetric alkylation of acyclic oxocarbenium ions with carboxylic acid derivatives
Pengbo Ye, Xuan Liu, Gang Wang, Lei Liu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1237-1240   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.034
Abstract |  PDF (983 KB)  ( 36 ) | HTML ( )
Cobalt-catalyzed asymmetric hydrogenation of ketones: A remarkable additive effect on enantioselectivity
Tian Du, Biwen Wang, Chao Wang, Jianliang Xiao, Weijun Tang
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1241-1244   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.011
Abstract |  PDF (824 KB)  ( 38 ) | HTML ( )
Spatial donor/acceptor architecture for intramolecular charge-transfer emitter
Hong-Cheng Li, Xun Tang, Sheng-Yi Yang, Yang-Kun Qu, Zuo-Quan Jiang, Liang-Sheng Liao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1245-1248   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.045
Abstract |  PDF (823 KB)  ( 37 ) | HTML ( )
Ultalong nanowires self-assembled from a [b]-bisphenanthrene-fused azadipyrromethene
Wanle Sheng, Zhangcui Wang, Erhong Hao, Lijuan Jiao
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1249-1252   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.047
Abstract |  PDF (848 KB)  ( 35 ) | HTML ( )
Convenient construction of spiro[indoline-3,5'-pyrrolo[3,4-c]carbazole] and spiro[indene-2,5'-pyrrolo[3,4-c]carbazole] via acid-catalyzed Diels-Alder reaction
Chen Yan, Jing Sun, Chao-Guo Yan
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1253-1256   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.052
Abstract |  PDF (812 KB)  ( 34 ) | HTML ( )
High electron mobility fluorinated indacenodithiophene small molecule acceptors for organic solar cells
Fei Pan, Xiaojun Li, Song Bai, Tianhao Liu, Xian Wei, Yingfen Li, Shanshan Chen, Changduk Yang, Xiwen Chen, Menglan Lv, Yongfang Li
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1257-1262   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.051
Abstract |  PDF (905 KB)  ( 38 ) | HTML ( )
Direct synthesis of benzoxazinones via Cp*Co(III)-catalyzed C–H activation and annulation of sulfoxonium ylides with dioxazolones
Yongqi Yu, Zhen Xia, Qianlong Wu, Da Liu, Lin Yu, Yuanjiu Xiao, Ze Tan, Wei Deng, Gangguo Zhu
Chinese Chemical Letters 2021 Vol. 32 (03): 1263-1266   DOI:10.1016/j.cclet.2020.09.020
Abstract |  PDF (914 KB)  ( 38 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn