CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Peer Review
Final Decision
Editorial Center
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2020 31( 11)  Published: 22 November 2020
 
Recent progresses on the development of thioxo-naphthalimides
Xiao Luo, Youjun Yang, Xuhong Qian
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2877-2883   DOI:10.1016/j.cclet.2020.07.009
Abstract |  PDF (1153 KB)  ( 359 ) | HTML ( )
Fluorescence-resonance energy transfer (FRET) within the fluorescent metallacycles
Qinghui Ling, Tanyu Cheng, Shaoying Tan, Junhai Huang, Lin Xu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2884-2890   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.020
Abstract |  PDF (1283 KB)  ( 154 ) | HTML ( )
Communications
The regulation of biothiol-responsive performance and bioimaging application of benzo[c][1,2,5]oxadiazole dyes
Dongyang Li, Weijie Chen, Sheng Hua Liu, Xiaoqiang Chen, Jun Yin
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2891-2896   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.047
Abstract |  PDF (1208 KB)  ( 136 ) | HTML ( )
Mitochondria-targeted fluorescent probe based on vibration-induced emission for real-time monitoring mitophagy-specific viscosity dynamic
Shuangxi Wang, Bicong Zhou, Na Wang, Changmin Yu, Naidi Yang, Jian Chen, Qiong Wu, Chengwu Zhang, Lin Li, Wei Huang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2897-2902   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.037
Abstract |  PDF (1027 KB)  ( 108 ) | HTML ( )
Two-photon dual-channel fluorogenic probe for in situ imaging the mitochondrial H2S/viscosity in the brain of drosophila Parkinson’s disease model
Zhijie Fang, Zhe Su, Wenjing Qin, Hao Li, Bing Fang, Wei Du, Qiong Wu, Bo Peng, Peng Li, Haidong Yu, Lin Li, Wei Huang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2903-2908   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.063
Abstract |  PDF (1093 KB)  ( 97 ) | HTML ( )
A new fluorescent quinoline derivative toward the acid-responsivity in both solution and solid states
Pu Wang, Dan Liu, Yongshuai Wang, Pan Zhang, Panpan Yu, Mincan Wang, Yonggang Zhen, Huanli Dong, Wenping Hu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2909-2912   DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.012
Abstract |  PDF (871 KB)  ( 104 ) | HTML ( )
A unique two-photon fluorescent probe based on ICT mechanism for imaging palladium in living cells and mice
Shuangzhe Zhang, Haidong Li, Qichao Yao, Sahar Ghazali, Jiangli Fan, Jianjun Du, Jingyun Wang, Fengli Gao, Miao Li, Haibo Wang, Chengyong Dong, Xiaojun Peng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2913-2916   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.006
Abstract |  PDF (890 KB)  ( 83 ) | HTML ( )
A general strategy for selective detection of hypochlorous acid based on triazolopyridine formation
Yanhui Zhang, Hao Teng, Ying Gao, Muhammad Wasim Afzal, Jingye Tian, Xi Chen, Haoyang Tang, Tony D. James, Yuan Guo
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2917-2920   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.020
Abstract |  PDF (914 KB)  ( 86 ) | HTML ( )
Circularly polarized luminescence induced by excimer based on pyrene-modified binaphthol
Chaoyang Wang, Tao Jiang, Xiang Ma
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2921-2924   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.021
Abstract |  PDF (868 KB)  ( 64 ) | HTML ( )
Field-portable ratiometric fluorescence imaging of dual-color label-free carbon dots for uranyl ions detection with cellphone-based optical platform
Jingjing Qian, Nana Cao, Jian Zhang, Jinjin Hou, Qian Chen, Cheng Zhang, Yudie Sun, Shengjun Liu, Lifang He, Kui Zhang, Haibo Zhou
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2925-2928   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.004
Abstract |  PDF (859 KB)  ( 79 ) | HTML ( )
Achieving room temperature phosphorescence from organic small molecules on amino acid skeleton
Zifei Wang, Teng Li, Bingbing Ding, Xiang Ma
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2929-2932   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.015
Abstract |  PDF (817 KB)  ( 42 ) | HTML ( )
A highly sensitive fluorescent probe for tracking intracellular zinc ions and direct imaging of prostatic tissue in mice
Yuyu Wang, Houna Duan, Hongyuan Shi, Shiwei Zhang, Yufang Xu, Weiping Zhu, Xuhong Qian
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2933-2936   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.028
Abstract |  PDF (867 KB)  ( 65 ) | HTML ( )
Long-term super-resolution imaging of mitochondrial dynamics
Xiaolian Li, Jiazhu Zheng, Wenjuan Liu, Qinglong Qiao, Jie Chen, Wei Zhou, Zhaochao Xu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2937-2940   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.043
Abstract |  PDF (936 KB)  ( 64 ) | HTML ( )
A ratiometric near-infrared naphthalimide-based fluorescent probe with high sensitivity for detecting Fe2+ in vivo
Lina Huang, Yu Chen, Yuqiang Zhao, Yumin Wang, Junwei Xiong, Junfeng Zhang, Xianghua Wu, Ying Zhou
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2941-2944   DOI:10.1016/j.cclet.2020.06.006
Abstract |  PDF (894 KB)  ( 86 ) | HTML ( )
Sensing cytochrome P450 1A1 activity by a resorufin-based isoform-specific fluorescent probe
Qiang Jin, Hongying Ma, Lei Feng, Ping Wang, Rongjing He, Jing Ning, Ling Yang, Guangbo Ge
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2945-2949   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.038
Abstract |  PDF (884 KB)  ( 62 ) | HTML ( )
Comparison of benzothiazole-based dyes for sensitive DNA detection
Yanying Wang, Ronghui Zhou, Wenxue Liu, Chao Liu, Peng Wu
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2950-2954   DOI:10.1016/j.cclet.2020.01.023
Abstract |  PDF (917 KB)  ( 66 ) | HTML ( )
A ratiometric benzothiazole-based fluorescence probe for selectively recognizing HClO and its practical applications
Kaijie Wang, Dazhou Xi, Chuantao Liu, Yahui Chen, Hao Gu, Long Jiang, Xiaoqiang Chen, Fang Wang
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2955-2959   DOI:10.1016/j.cclet.2020.03.064
Abstract |  PDF (842 KB)  ( 72 ) | HTML ( )
Development of BINOL-Si complexes with large stokes shifts and their application as chemodosimeters for nerve agent
Xu Feng, Yawen Wang, Wenlin Feng, Yu Peng
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2960-2964   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.042
Abstract |  PDF (1002 KB)  ( 62 ) | HTML ( )
Singlet relaxation dynamics and long triplet lifetimes of thiophene-coupled perylene diimides dyads: New insights for high efficiency organic solar cells
Qingxuan Fan, Wenjun Ni, Lingcheng Chen, Gagik G. Gurzadyan, Yi Xiao
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2965-2969   DOI:10.1016/j.cclet.2020.06.018
Abstract |  PDF (945 KB)  ( 63 ) | HTML ( )
Rearrangement regulated cysteine fluorescent probe for cellular oxidative stress evaluation induced by copper(II)
Na Zhou, Fangjun Huo, Yongkang Yue, Kaiqing Ma, Caixia Yin
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2970-2974   DOI:10.1016/j.cclet.2020.07.001
Abstract |  PDF (907 KB)  ( 58 ) | HTML ( )
A general strategy to quantify analytes through fluorescence chromaticity and luminosity
Tianyu Liang, Peiwei Yang, Tianhong Wu, Menghan Shi, Xiayu Xu, Taotao Qiang, Xiaolong Sun
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2975-2979   DOI:10.1016/j.cclet.2020.07.012
Abstract |  PDF (928 KB)  ( 58 ) | HTML ( )
Molecular engineering of ultra-sensitive fluorescent probe with large Stokes shift for imaging of basal HOCl in tumor cells and tissues
Peng Lu, Xingxing Zhang, Tianbing Ren, Lin Yuan
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2980-2984   DOI:10.1016/j.cclet.2020.08.016
Abstract |  PDF (873 KB)  ( 53 ) | HTML ( )
Direct observation of intramolecular coplanarity regulated polymorph emission of a tetraphenylethene derivative
Qingkai Qi, Shan Jiang, Qinglong Qiao, Jinbei Wei, Bin Xu, Xiaocun Lu, Zhaochao Xu, Wenjing Tian
Chinese Chemical Letters 2020 Vol. 31 (11): 2985-2987   DOI:10.1016/j.cclet.2020.05.044
Abstract |  PDF (848 KB)  ( 76 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn