CCL
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2009 20( 08)  Published: 20 August 2009
 
Article
Highly selective CO methanation over amorphous Ni-Ru-B/ZrO2 catalyst
Qi Hai Liu, Xin Fa Dong, Wei Ming Lin
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 889-892   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.050
Abstract |  PDF (350 KB)  ( 73 ) | HTML ( )
DMP (1,1,1-Triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one):A novel catalyst for synthesis of 2-substituted benzimidazoles derivatives
Sanjay K. Dabhade, Rajesh O. Bora, Mazahar Farooqui, Charansingh H. Gill
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 893-897   DOI:10.1016/j.cclet.2009.01.009
Abstract |  PDF (470 KB)  ( 89 ) | HTML ( )
A convenient synthesis of methyl 2-hydroxy-4-oxo-4-(substituted phenyl)butanoates from malic acid
Yong Zhang, M. Naseer A. Khan, Ping Gong, Yong Sup Lee
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 898-900   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.032
Abstract |  PDF (199 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
Synthesis and antitumor activity of novel podophyllotoxin derivatives
Ming Zhao, Min Feng, Shu Fang Bai, Yuan Zhang, Wen Chao Bi, Hong Chen
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 901-905   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.043
Abstract |  PDF (246 KB)  ( 99 ) | HTML ( )
An efficient synthesis of 1,5-benzodiazepine derivatives catalyzed by boric acid
Xin Zhou, Mei Yue Zhang, Shu Tao Gao, Jing Jun Ma, Chun Wang, Chao Liu
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 906-908   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.033
Abstract |  PDF (361 KB)  ( 80 ) | HTML ( )
N-Substituted benzoxazolyl ureas and thioureas in Biginelli reaction promoted by trifluoromethane sulfonic acid:An efficient and convenient synthesis of substituted benzoxazolyl 3,4-dihydropyrimidine (1H)-(thio)-ones
M. Saranga Pani, M. Arjun, D. Sridhar, K. Srinivas, T. Raviprasad
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 909-912   DOI:10.1016/j.cclet.2009.04.010
Abstract |  PDF (248 KB)  ( 107 ) | HTML ( )
Benzylation of arenes and heteroarenes catalyzed by HfCl4/HfO2
Cheng Yi Zhang, Xin Qin Gao, Jiang Hua Zhang, Xiao Jun Peng
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 913-916   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.047
Abstract |  PDF (832 KB)  ( 75 ) | HTML ( )
Citrinal A, a novel tricyclic derivative of citrinin,from an algicolous fungus Penicillium sp. i-1-1
Tian Jiao Zhu, Lin Du, Peng Fei Hao, Zhen Jian Lin, Qian Qun Gu
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 917-920   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.009
Abstract |  PDF (628 KB)  ( 76 ) | HTML ( )
Design,synthesis and biological activity of some novelbenzimidazole derivatives against Coxsackie virus B3
Zhong Lv Zhang, Zhi Jie Sun, Fei Xue, Xian Jin Luo, Nai Yun Xiu, Li Teng, Zong Gen Peng
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 921-923   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.035
Abstract |  PDF (427 KB)  ( 108 ) | HTML ( )
Microwave-assisted fast and efficient synthesis of some crown ethers
Ahmad Ziafati, Hossein Eshghi, Omolbanin Sabzevari
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 924-926   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.031
Abstract |  PDF (230 KB)  ( 95 ) | HTML ( )
Synthesis of substituted polyaryls via sterically hindered double Suzuki cross-couplings
Zhan Zhang, Hai Ying Ji, Xian Lei Fu, Yu Yang, Yun Rong Xue, Guo Hua Gao
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 927-930   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.034
Abstract |  PDF (355 KB)  ( 91 ) | HTML ( )
Synthesis of novel 15-membered macrolide dimers
Shu Tao Ma, Rui Xin Ma, Rui Qing Xian, Bo Jiao
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 931-934   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.015
Abstract |  PDF (269 KB)  ( 88 ) | HTML ( )
Design and synthesis of novel triazole antifungal derivatives based on the active site of fungal lanosterol 14a-demethylase (CYP51)
Zhi Gang Dan, Jun Zhang, Shi Chong Yu, Hong Gang Hu, Xiao Yun Chai, Qing Yan Sun, Qiu Ye Wu
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 935-938   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.027
Abstract |  PDF (518 KB)  ( 91 ) | HTML ( )
A new biflavonoid from Selaginella labordei Hieron. ex Christ
Jia Cheng Xu, Xin Qiao Liu, Ke Li Chen
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 939-941   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.046
Abstract |  PDF (190 KB)  ( 97 ) | HTML ( )
A new compound from the fruit of Amorpha fruticosa and activity against acetaminophen-induced hepatotoxicity
Yun Peng Diao, Kun Li, Shan Shan Huang, Ke Xin Liu, Ting Guo Kang
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 942-944   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.039
Abstract |  PDF (210 KB)  ( 95 ) | HTML ( )
Oxyphyllones A and B, novel sesquiterpenes with an unusual 4,5-secoeudesmane skeleton from Alpinia oxyphylla
Jun Ju Xu, Ning Hua Tan, Jiang Xiong, Abiodun Humphrey Adebayo, Hong Jin Han, Guang Zhi Zeng, Chang Jiu Ji, Yu Mei Zhang, Mei Ju Zhu
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 945-948   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.029
Abstract |  PDF (336 KB)  ( 100 ) | HTML ( )
A new eremophilane-type sesquiterpene from Ligularia virgaurea
Dong Qing Fei, Zhan Xin Zhang
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 949-951   DOI:10.1016/j.cclet.2009.04.009
Abstract |  PDF (216 KB)  ( 88 ) | HTML ( )
Three new sesquiterpenes from Euonymus schensianus Maxim
Xiao Ke Zheng, Jin Hui Guo, Wei Sheng Feng, Hong Wei Li
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 952-954   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.041
Abstract |  PDF (234 KB)  ( 99 ) | HTML ( )
A new protoberberine alkaloid from Corydalis yanhusuo W. T. Wang
Tian Tian Hu, Xue Zhang, Shi Zhong Ma, Xin Sheng Yao
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 955-957   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.045
Abstract |  PDF (236 KB)  ( 113 ) | HTML ( )
A new phenolic lactone from the bark of Phellodendron chinense
Xue Hu Li, Wen Juan Zhang, Huan Yang Qi, Yan Ping Shi
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 958-960   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.040
Abstract |  PDF (189 KB)  ( 79 ) | HTML ( )
Synthesis of organosoluble polyamides with bulky triaryl imidazole pendent group
Mousa Ghaemy, Hossein Behmadi, Raouf Alizadeh
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 961-964   DOI:10.1016/j.cclet.2009.01.038
Abstract |  PDF (289 KB)  ( 68 ) | HTML ( )
Synthesis and characterization of novel poly(aryl ether)s containing naphthyl moieties
Lei Wang, Guang Ming Zhu
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 965-968   DOI:10.1016/j.cclet.2009.02.019
Abstract |  PDF (332 KB)  ( 82 ) | HTML ( )
Magnetic nanocomposites of Fe3O4/SiO2-FITC with pH-dependent fluorescence emission
Yu Zhang, Shang Wen Yan Gong, Lu Jin, Shuang Man Li, Zhong Ping Chen, Ming Ma, Ning Gu
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 969-972   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.038
Abstract |  PDF (2911 KB)  ( 129 ) | HTML ( )
A convenient preparation of ethoxymethoxymethane and its effect on the solubility of methanol/gasoline blends
Shan Jian Cao, Ai You Hao, Hong Yuan Sun, Tao Sun
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 973-976   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.025
Abstract |  PDF (266 KB)  ( 60 ) | HTML ( )
Temperature-dependent photoluminescence of highly luminescent water-soluble CdTe quantum dots
Ji Wei Liu, Yu Zhang, Cun Wang Ge, Yong Long Jin, Sun Ling Hu, Ning Gu
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 977-980   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.036
Abstract |  PDF (3175 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
Study on the supramolecular systems of two basic violets with cyclodextrins by MWNTs/Nafion modified glassy carbon electrode
Jin Ping Song, Yu Jing Guo, Shao Min Shuang, Chuan Dong
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 981-984   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.018
Abstract |  PDF (313 KB)  ( 72 ) | HTML ( )
An ion-imprinted polymer supported by attapulgite with a chitosan incorporated sol-gel process for selective separation of Ce(Ⅲ)
Chun Xiang Li, Jian Ming Pan, Jie Gao, Yong Sheng Yan, Gan Qing Zhao
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 985-989   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.020
Abstract |  PDF (1234 KB)  ( 68 ) | HTML ( )
Real-time monitoring of DNAzyme cleavage process using fluorescent assay
Xiang Xian Meng, Xiao Hai Yang, Ke Min Wang, Wei Hong Tan, Qiu Ping Guo
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 990-994   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.028
Abstract |  PDF (332 KB)  ( 81 ) | HTML ( )
Hydrophobic surface modification of chitosan gels by stearyl for improving the activity of immobilized lipase
Hong Tao Deng, Juan Juan Wang, Miao Ma, Zhong Yang Liu, Fei Zheng
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 995-999   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.037
Abstract |  PDF (789 KB)  ( 80 ) | HTML ( )
Microwave synthesis of Li2FeSiO4 cathode materials for lithium-ion batteries
Zhong Dong Peng, Yan Bing Cao, Guo Rong Hu, Ke Du, Xu Guang Gao, Zheng Wei Xiao
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 1000-1004   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.051
Abstract |  PDF (1263 KB)  ( 78 ) | HTML ( )
A kinetic study of the electron-transfer in the reaction of tribenzylchlorotin with [CoW12O40]5-
Fatemeh F. Bamoharram, Mohammad M. Heravi, Touran Ardalan, Pouran Ardalan
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 1005-1009   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.021
Abstract |  PDF (250 KB)  ( 74 ) | HTML ( )
A computational study on the gas phase reaction of Os+ with N2O
Tao Hong Li, Chuan Ming Wang, Shi Wen Yu, Xiang Yi Liu, Hui Fu, Xiao Guang Xie
Chinese Chemical Letters 2009 Vol. 20 (08): 1010-1014   DOI:10.1016/j.cclet.2009.03.007
Abstract |  PDF (828 KB)  ( 71 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050 Tel: 86-10-63165638 Email: cclbj@imm.ac.cn