Chinese Chemical Letters
 
HOME    |    ABOUT JOURNAL    |    EDITORIAL BOARD    |    INTRODUCTION    |    SUBSCRIPTIONS    |    DOWNLOAD    |    CONTACT US
Email Alert
RSS
Chinese Chemical Letters
Impact Factor: 6.779
 
Office Online
Submission or Tracking
Editor-in-Chief
 
News
 More...
 
Announcement
 More...
  Chinese Chemical Letters
2008 19( 04)  Published: 20 April 2008
 
Article
Synthesis and biological evaluation of novel 2,4,5-triaryl-1 H-pyrazol-3(2H)-ones as inhibitors of ALK5
Xing Zhou Li, Xian Ping Dai, Kang Ying Lai, Li Li Wang, Zhi Bing Zheng, Song Li
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 379-382   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.032
Abstract |  PDF (222 KB)  ( 66 ) | HTML ( )
Formylation of N-arylpyrazole containing active amino group using Vilsmeier-Hacck reaction
Yi Luo, Ping Zhong, Xiao Hong Zhang, Qiu Lian Lin, Ye Na Chen
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 383-386   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.025
Abstract |  PDF (220 KB)  ( 117 ) | HTML ( )
Synthesis and NO production inhibition of novel Mannich base derivatives of irisolidone
Jiao Wang, Ying Zhong, Lu Liu, Xin Quan Ji, Zhi Guo Zhang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 387-389   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.024
Abstract |  PDF (226 KB)  ( 92 ) | HTML ( )
Preparation of 2,6-diisopropylnaphthalene with recycled process of isomers
Zheng Hua Tian, Gui Li Zhao, Hong Min Jia, Ben Li, Wei Qi Hu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 390-394   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.033
Abstract |  PDF (231 KB)  ( 81 ) | HTML ( )
Synthesis of aliphatic amidediol and used as a novel mixed plasticizer for thermoplastic starch
Jian She Zhang, Jiu Gao Yu, Ying Wu, Xiao Fei Ma
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 395-398   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.024
Abstract |  PDF (777 KB)  ( 88 ) | HTML ( )
D301 resin as a solid base for phosphine-free Heck reactions with heteroaryl halides
Wen Pei, Xiang Mei Wu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 399-402   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.034
Abstract |  PDF (473 KB)  ( 69 ) | HTML ( )
Synthesis of macrocyclic lactones with methoxysulfonyl side chain
Chuan Jin Hou, Xiao Mei Liang, Jing Ping Wu, Dao Quan Wang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 403-405   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.039
Abstract |  PDF (217 KB)  ( 128 ) | HTML ( )
Synthesis and cercaricidal activities of a serial of novel self-diffused cercaricides derived from niphensamide
Wei Guo, Lv Yin Zheng, Yong Quan Wu, Xiao Lin Fan
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 406-408   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.014
Abstract |  PDF (226 KB)  ( 76 ) | HTML ( )
Synthesis of novel 15-membered macrolide derivatives
Rui Qing Xian, Shu Tao Ma, Bo Jiao
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 409-411   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.040
Abstract |  PDF (255 KB)  ( 70 ) | HTML ( )
New 3-(4-arylpiperazin-1-yl)-1-(benzo[b]thiophen-3-yl)-2-methylpropanol derivatives: Synthesis and evaluation for dual 5-HT1A/SSRI activities
Ai Jun Li, Xiao Hua Zhang, Xue Qin Zhou, Dong Zhi Liu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 412-414   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.017
Abstract |  PDF (228 KB)  ( 88 ) | HTML ( )
Synthesis of α-D-GlcpNAc-(1→2)-[α-D-ManpNAc-(1→3)-]α-L-Rhap-(1→2)-α-L-Rhap-(1→3)-α-L-Rhap,the repeating unit of O10 antigen from Acinetobacter baumannii
Jian Jun Zhang, Guang Hui Zong, Xiao Mei Liang, Yun Qi Li, Dao Quan Wang, Fan Zuo Kong
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 415-418   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.028
Abstract |  PDF (273 KB)  ( 71 ) | HTML ( )
Synthesis of phenol-class azo derivatives of 4-aminosalicylic acid
Shi Fei Sheng, Hui Xia Zheng, Jiang Liu, Zheng Bao Zhao
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 419-422   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.042
Abstract |  PDF (232 KB)  ( 98 ) | HTML ( )
Solvent-free synthesis of some new 2-(3,5-dimethoxy-4-methylpheyl)-5-aryl-1,3,4-oxadiazoles
Aamer Saeed, Amara Mumtaz
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 423-427   DOI:10.1016/j.cclet.2008.02.001
Abstract |  PDF (231 KB)  ( 90 ) | HTML ( )
Synthesis of benzocycloheptene derivatives as CCR5 antagonists with potent anti-HIV activity
Yao Liu, Jing Su, Jun Hai Xiao, Shi Bo Jiang, Hong Lu, Wu Zhong, Li Li Wang, Xiao Hong Yang, Song Li
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 428-430   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.029
Abstract |  PDF (254 KB)  ( 82 ) | HTML ( )
A pure blue light emitting binaphthyl derivative: Synthesis and properties
Qing Guo He, Zeng Ze Chu, Gang Tie Lei, An Jun Qin, Hong Zhen Lin, Feng Lian Bai, Jian Gong Cheng, Yong Qiu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 431-434   DOI:10.1016/j.cclet.2008.02.002
Abstract |  PDF (275 KB)  ( 80 ) | HTML ( )
Synthesis and study of MPNS/SMA nano-composite tanning agent
Hui Pan, Mei Qi, Zhi Jun Zhang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 435-437   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.011
Abstract |  PDF (1273 KB)  ( 97 ) | HTML ( )
A new triterpenoid from Alisma orientalis
Xue Yan Hu, Yuan Qiang Guo, Wen Yuan Gao, Hai Xia Chen, Tie Jun Zhang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 438-440   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.019
Abstract |  PDF (195 KB)  ( 76 ) | HTML ( )
New ent-kaurane-type diterpenoids from Isodon nervosus
Fu Lin Yan, Lan Qing Guo, Ji Xia Zhang, Su Ping Bai, Han Dong Sun
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 441-443   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.006
Abstract |  PDF (252 KB)  ( 97 ) | HTML ( )
A new C21 steroid glycoside from Marsdenia tenacissima
Jing Liu, Zhi Bin Yu, Yun Hua Ye, Ya Wei Zhou
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 444-446   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.021
Abstract |  PDF (227 KB)  ( 97 ) | HTML ( )
A new phenolic compound from Crinum asiaticum L.
Qian Sun, Wei Dong Zhang, Yun Heng Shen, Chuan Zhang, Hui Liang Li
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 447-449   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.022
Abstract |  PDF (191 KB)  ( 83 ) | HTML ( )
A new iridoid glycoside from Veronica sibirica
Jie Teng, Fu Geng Zhang, Yan Wen Zhang, Yoshihisa Takaishi, Hong Quan Duan
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 450-452   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.035
Abstract |  PDF (215 KB)  ( 76 ) | HTML ( )
Immunosuppressive terpenoids from Tripterygium wilfordii
Qian Shen, ZhiYao, Yoshihisa Takaishi, Yan Wen Zhang, Hong Quan Duan
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 453-456   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.031
Abstract |  PDF (259 KB)  ( 95 ) | HTML ( )
Two triterpene glycosides from the sea cucumber Bohadschia marmorata Jaeger
Wei Hua Yuan, Yang Hua Yi, Ling Li, Bao Shu Liu, Hong Wei Zhang, Peng Sun
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 457-460   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.026
Abstract |  PDF (246 KB)  ( 67 ) | HTML ( )
Two new furostanol saponins from the seeds of Allium cepa L.
Ling Yuan, Teng Fei Ji, Ai Guo Wang, Jian Bo Yang, Ya Lun Su
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 461-464   DOI:10.1016/j.cclet.2008.02.005
Abstract |  PDF (230 KB)  ( 71 ) | HTML ( )
Determination of trace amounts of morphine in human plasma by anodic adsorptive stripping differential pulse voltammetry
Ali Niazi, Ateesa Yazdanipour
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 465-468   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.036
Abstract |  PDF (258 KB)  ( 79 ) | HTML ( )
Chemical inequivalence behavior of the protons attached to the same carbon in ethylene-propylene copolymer (EPC)
Peng Yu Bi, Hui Ru Dong, Nan Nan Wang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 469-474   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.037
Abstract |  PDF (447 KB)  ( 83 ) | HTML ( )
Methane formation from CaCO3 reduction catalyzed by high pressure
Jin Yang Chen, Lu Jiang Jin, Jun Ping Dong, Hai Fei Zheng, Gui Yang Liu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 475-478   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.023
Abstract |  PDF (1334 KB)  ( 93 ) | HTML ( )
Synthesis and characterization of new fluorescent nanoparticles
Liang Tao, Xu Hun, Zhu Jun Zhang
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 479-482   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.002
Abstract |  PDF (986 KB)  ( 103 ) | HTML ( )
Rheological properties of wormlike micelles formed in the sodium oleate/trisodium phosphate aqueous solution
Yong Qiang Ji, Wei Shan Wang, Gan Zuo Li, Li Qiang Zheng
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 483-487   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.010
Abstract |  PDF (954 KB)  ( 98 ) | HTML ( )
New materials based on carbazole for optoelectronic device applications: Theoretical investigation
K. Hasnaoui, H. Zgou, M. Hamidi, M. Bouachrine
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 488-492   DOI:10.1016/j.cclet.2007.12.026
Abstract |  PDF (480 KB)  ( 100 ) | HTML ( )
Theoretical study on the synthesis reaction mechanism of trichlorogermyl crylic acid
Yu Zhen Fang, Chuan Lu, Jian Hua Zhou, Wan Yong Ma
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 493-496   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.036
Abstract |  PDF (297 KB)  ( 77 ) | HTML ( )
A molecular dynamics simulation study of peptide deformylase from Leptospira interrogans complex: Exploring the closing mechanism of the substrate pocket
Qiang Wang, Jian Wu Wang, Zheng Ting Cai, Wei Ren Xu
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 497-500   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.027
Abstract |  PDF (2197 KB)  ( 94 ) | HTML ( )
Themoretical study on the potential energy surface and vibrational energy levels of HXeI
Zheng Guo Huang, En Cui Yang, Dai Qian Xie
Chinese Chemical Letters 2008 Vol. 19 (04): 501-504   DOI:10.1016/j.cclet.2008.01.041
Abstract |  PDF (273 KB)  ( 66 ) | HTML ( )
Links
 
Copyright © 2015 Editorial Office of Chinese Chemical Letters
Address: 1 Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, China
Zip code: 100050
Telephone: 86-10-63165638
Email address: cclbj@imm.ac.cn