Novel CD-MOF NIR-II fluorophores for gastric ulcer imaging

Yishen Liu, Yuzhen Yuzhen, Tian Tian, Wumei Wang, Jinxia Nong, Xue Qiao, Fuchun Xu, Jianfeng Gao, Xuechuan Hong

PDF(1016 KB)
Chinese Chemical Letters ›› 2021, Vol. 32 ›› Issue (10) : 3061-3065. DOI: 10.1016/j.cclet.2021.03.075
Communications

Novel CD-MOF NIR-II fluorophores for gastric ulcer imaging

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}. 2021, 32(10): 3061-3065 https://doi.org/10.1016/j.cclet.2021.03.075

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(1016 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/